Konu 13: Arkadaş Sayılar

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

    Dim a As Integer = Val(TextBox1.Text)
    Dim b As Integer = Val(TextBox2.Text)

    For sayi As Integer = a To b

      Dim sonuc1 As Integer = 0
      For i As Integer = 1 To sayi - 1
        If sayi Mod i = 0 Then
          sonuc1 += i
        End If
      Next

      Dim sonuc2 As Integer = 0
      For j As Integer = 1 To sonuc1 - 1
        If sonuc1 Mod j = 0 Then
          sonuc2 += j
        End If
      Next

      If sayi = sonuc2 Then
        If sayi <> sonuc1 Then
          MsgBox(sayi & " ve " & sonuc1 & " arkadaştır")
        End If
      End If

    Next
    MsgBox("bitti")
  End Sub
End Class

Konu 12: Döngü Uygulamaları (Faktöriyel, Tek Sayı Toplamları)

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim sayi As Integer = Val(TextBox1.Text)
    Dim faktoriyel As Integer = 1

    For i As Integer = 1 To sayi
      faktoriyel *= i
    Next

    MsgBox(sayi & "!= " & faktoriyel)
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    Dim sayi As Integer = Val(TextBox2.Text)
    Dim toplam As Integer = 0
    For i As Integer = 1 To sayi Step 2
      toplam += i
    Next

    Dim n As Integer = (sayi + 1) / 2

    If toplam = n ^ 2 Then
      MsgBox(toplam)
    End If

  End Sub
End Class

Konu 11: Döngü Uygulamaları (Asal Sayı, İki Sayı Arasındaki Asallar, Bölenler, Obeb)

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim sayi As Integer = Val(TextBox1.Text)
    Dim asalmi As Boolean = True

    For i As Integer = 2 To sayi - 1
      If sayi Mod i = 0 Then
        'sayının asal olmadigini gosterir
        MsgBox("sayi asal degil " & i & "'ye bölünüyor")
        asalmi = False
        Exi t For
      End If
    Next
    If asalmi = True Then
      MsgBox("sayi asaldir")
    End If
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    Dim sayi1 As Integer = Val(TextBox2.Text)
    Dim sayi2 As Integer = Val(TextBox3.Text)

    For sayi As Integer = sayi1 To sayi2

      Dim asalmi As Boolean = True

      For i As Integer = 2 To sayi - 1
        If sayi Mod i = 0 Then
          'sayının asal olmadigini gosterir
          MsgBox(sayi & " sayisi asal degil " & i & "'ye bölünüyor")
          asalmi = False
          Exi t For
        End If
      Next
      If asalmi = True Then
        MsgBox(sayi & " sayisi asaldir")
      End If
    Next
  End Sub

  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
    ListBox1.Items.Clear()
    Dim sayi As Integer = Val(TextBox4.Text)
    For i As Integer = 1 To sayi
      If sayi Mod i = 0 Then
        ListBox1.Items.Add(i)
      End If
    Next

  End Sub

  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
    Dim sayi As Integer = Val(TextBox5.Text)
    For i As Integer = sayi To 1 Step -1
      If sayi Mod i = 0 Then
        '1. sayının boleni bulundu
        If Val(TextBox6.Text) Mod i = 0 Then
          '1. sayıyı bolen sayi 
          '2. sayıyı da bolmustur
          MsgBox("sayıların obebi =" & i)
          Exi t For
        End If

      End If
    Next
  End Sub
End Class

Konu 10: Donguler2(For)

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim s1, s2, tek, cift, topla As Integer
    If Val(TextBox1.Text) > Val(TextBox2.Text) Then
      s1 = Val(TextBox2.Text)
      s2 = Val(TextBox1.Text)
    Else
      s1 = Val(TextBox1.Text)
      s2 = Val(TextBox2.Text)
    End If
    For i As Integer = s1 To s2
      If i Mod 2 = 0 Then
        cift = cift + i
      Else
        tek = tek + i
      End If
      topla = topla + i

    Next
    Label1.Text = tek
    Label2.Text = cift
    Label3.Text = topla
  End Sub
End Class

Konu 9: Döngüler(For)

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim sayi1, sayi2 As Integer
    If Val(TextBox1.Text) > Val(TextBox2.Text) Then
      sayi2 = Val(TextBox1.Text)
      sayi1 = Val(TextBox2.Text)
    Else
      sayi1 = Val(TextBox1.Text)
      sayi2 = Val(TextBox2.Text)
    End If
    Dim toplam As Integer = 0
    For i As Integer = sayi1 To sayi2
      toplam = toplam + i
    Next
    Label1.Text = toplam
  End Sub
  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    Label2.Text = ""
    Label3.Text = ""
    Dim sayi1, sayi2 As Integer
    If Val(TextBox1.Text) > Val(TextBox2.Text) Then
      sayi2 = Val(TextBox1.Text)
      sayi1 = Val(TextBox2.Text)
    Else
      sayi1 = Val(TextBox1.Text)
      sayi2 = Val(TextBox2.Text)
    End If
    For i As Integer = sayi2 To sayi1 Step -1
      Label2.Text &= i & " "
    Next
    For i As Integer = sayi1 To sayi2
      Label3.Text &= i & " "
    Next
  End Sub
End Class

Konu 8: Koşullar(Select,Choose,Switch)

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim degisken As Integer
    degisken = Val(TextBox1.Text)

    Select Case degisken
      Case 1
        MsgBox("1 girdiniz")
      Case 2
        MsgBox("2 girdiniz")
      Case 3 To 10
        MsgBox("3 ile 10 arasında bir deger girdiniz")
      Case Is > 10
        MsgBox("10dan buyuk bir deger girdiniz")
      Case Else
        MsgBox("1den küçük bir deger girdiniz")
    End Select

    'Select Case degisken
    '  Case "ahmet"
    '    MsgBox("ahmet bey hosgeldiniz")
    '  Case "mehmet"
    '    MsgBox("mehmet bey hosgeldiniz")
    '  Case "q"
    '    MsgBox("sifreniz 123")
    '  Case "w"
    '    MsgBox("kullanici adiniz admin")
    '  Case Else
    '    MsgBox("hatalı bilgi girişi")
    'End Select

  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    'Dim hangisi As Integer
    'hangisi = Weekday(TextBox2.Text)
    'Dim gun As String
    'gun = Choose(hangisi, "pazar", "pazartesi", "salı", "cars.", "pers.", "cuma", "ctesi")
    'MsgBox(gun)
    Dim hangisi As Integer
    hangisi = Val(TextBox2.Text)
    hangisi = (hangisi - 1) Mod 7 + 1
    Dim gun As String
    gun = Choose(hangisi, "pazartesi", "salı", "cars.", "pers.", "cuma", "ctesi", "pazar")
    MsgBox(gun)
  End Sub

  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
    Dim notunuz As Integer
    notunuz = Val(TextBox3.Text)
    Dim sonuc As String
    sonuc = Microsoft.VisualBasic.Interaction.Switch(notunuz >= 0 And notunuz < 55, "FF", notunuz > 54 And notunuz < 60, "DD")
    MsgBox(sonuc)
  End Sub
End Class

Konu 7: Kosullar(if) ortalama hesabı

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim vize, final, ortalama As Byte
    vize = Val(TextBox1.Text)
    final = Val(TextBox2.Text)
    ortalama = (vize * 0.4) + (final * 0.6)
    Label1.Text = ortalama

    If ortalama < 55 Then
      Label2.Text = "ff"
    Else
      'ortalama 54'ten buyuk
      If ortalama < 60 Then
        Label2.Text = "dd"
      Else
        'ortalama 59'dan buyuk
        If ortalama < 65 Then
          Label2.Text = "dc"
        Else
          'ortlama 64'ten buyuk
          If ortalama < 75 Then
            Label2.Text = "cc"
          Else
            'ortalama 74ten buyuk
            If ortalama < 80 Then
              Label2.Text = "cb"
            Else
              'ortalama 79dan buyuk
              If ortalama < 85 Then
                Label2.Text = "bb"
              Else
                'ortalama 84ten buyuk
                If ortalama < 90 Then
                  Label2.Text = "ba"
                Else
                  'ortalama 89dan buyuk
                  If ortalama <= 100 Then
                    Label2.Text = "aa"
                  Else
                    Label2.Text = "hatalı not girisi"
                  End If
                End If
              End If
            End If
          End If
        End If
      End If
    End If
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    Dim vize, final, ortalama As Byte
    vize = Val(TextBox1.Text)
    final = Val(TextBox2.Text)
    ortalama = (vize * 0.4) + (final * 0.6)
    Label1.Text = ortalama

    If ortalama < 55 Then
      Label2.Text = "ff"
    ElseIf ortalama < 60 Then
      Label2.Text = "dd"
    ElseIf ortalama < 65 Then
      Label2.Text = "dc"
    ElseIf ortalama < 75 Then
      Label2.Text = "cc"
    ElseIf ortalama < 80 Then
      Label2.Text = "cb"
    ElseIf ortalama < 85 Then
      Label2.Text = "bb"
    ElseIf ortalama < 90 Then
      Label2.Text = "ba"
    ElseIf ortalama < 101 Then
      Label2.Text = "aa"
    Else
      Label2.Text = "hatalı not"
    End If
  End Sub
End Class

Konu 6: Koşullar(İf)

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim ka As String = TextBox1.Text
    Dim sifre As String = TextBox2.Text

    If ka = "ahmet" And sifre = "123" Then
      MsgBox("hoşgeldiniz")
      'işlemleri yap
    Else
      If ka <> "ahmet" And sifre <> "123" Then
        MsgBox("kullanıcı adı ve sifre hatalı")

      Else
        If ka <> "ahmet" Then
          MsgBox("kullanıcı adı hatalı")
        Else
          MsgBox("sifre hatalı")
        End If
        MsgBox("düzelt")
      End If

    End If

  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    Dim vize, final As Integer
    vize = Val(TextBox3.Text)
    final = Val(TextBox4.Text)
    Dim ortalama As Integer
    ortalama = vize * 0.4 + final * 0.6
    If ortalama >= 55 Then
      If ortalama >= 60 Then
        If ortalama >= 65 Then
          If ortalama >= 75 Then
            If ortalama >= 80 Then
              If ortalama >= 85 Then
                If ortalama >= 90 Then
                  Label3.Text = "aa"
                Else
                  Label3.Text = "ba"
                End If
              Else
                Label3.Text = "bb"
              End If
            Else
              Label3.Text = "cb"
            End If
          Else
            Label3.Text = "cc"
          End If
        Else
          Label3.Text = "dc"
        End If
      Else
        Label3.Text = "dd"
      End If
    Else
      Label3.Text = ("ff")
    End If
  End Sub
End Class

Konu 5: Operatörler

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim sayi1, sayi2 As Double
    sayi1 = Val(TextBox1.Text)
    sayi2 = Val(TextBox2.Text)
    'Label1.Text = sayi1 + sayi2
    'Label1.Text = sayi1 - sayi2
    'Label1.Text = sayi1 * sayi2
    'Label1.Text = sayi1 / sayi2
    'Label1.Text = sayi1 \ sayi2
    'Label1.Text = sayi1 ^ sayi2
    'Label1.Text = sayi1 Mod sayi2
    Label1.Text = TextBox1.Text & TextBox2.Text
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    Dim a As Double
    a = 5
    a += 2
    MsgBox(a) '7
    a -= 5
    MsgBox(a) '2
    a *= 3
    MsgBox(a) '6
    a /= 2
    MsgBox(a) '3
    a ^= 2
    MsgBox(a) '9
    a \= 2
    MsgBox(a) '4
    Dim b As String = "ahmet " & " can"
    MsgBox(b) ' ahmet can

  End Sub

  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
    Dim a, b As Integer
    a = 5
    b = 5
    If a > b Then MsgBox("a, b'den büyük")
    If a < b Then MsgBox("a, b'den küçük")
    If a >= b Then MsgBox("a, b'ye büyük eşit")
    If a <= b Then MsgBox("a, b'ye küçük eşit")
    If a <> b Then MsgBox("a, b'den farklı")
    If a = b Then MsgBox("a, b'ye eşit")

  End Sub

  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
    Dim yazi As String
    yazi = TextBox3.Text
    If yazi Like "?hm*" Then
      'MsgBox("benzer")
    End If
    If yazi Like "az2#" Then
      'MsgBox("benzer")
    End If
    If yazi Like "[a-f]hmet" Then
      'MsgBox("benzer")
    End If
    If yazi Like "[!g-z]hmet" Then
      MsgBox("benzer")
    End If
  End Sub

  Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
    MsgBox(7 And 9)
  End Sub

  Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.Click
    Dim a, b As Integer
    a = TextBox4.Text
    b = TextBox5.Text
    a = 1
    MsgBox(Not (a))
    If Not (a) Then
      Label2.Text = "1"
    Else
      Label2.Text = ("0")
    End If
  End Sub
End Class

Konu 4: Veri Tipleri Ve Dönüşümleri

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

VBNETVeriTipleri

Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim sayi1, sayi2 As Integer
    sayi1 = CInt(TextBox1.Text)
    sayi2 = CInt(TextBox2.Text)
    Label1.Text = sayi1 + sayi2
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    Dim sayi1, sayi2 As Integer
    sayi1 = Val(TextBox1.Text)
    sayi2 = Val(TextBox2.Text)
    Label1.Text = sayi1 + sayi2
  End Sub

  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
    Dim sayi As Double
    'Dim sayi As Integer
    'sayi = Val(TextBox3.Text)
    'sayi = CInt(TextBox3.Text)
    sayi = CDbl(TextBox3.Text)
    'sayi = 3.6
    Label2.Text = sayi

    'cbyte 
    'cchar 'karakter
    'cdate
    'cdbl 'double
    'cdec 'decimal
    'cint 
    'clng 'long integer
    'cobj 'object
    'cshort 'short integer
    'csng 'single
    'cstr 'string
    'cbool 'boolean 
    'Dim a As Boolean = CType(sayi, Boolean)
  End Sub

  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
    Dim tarih As Date
    'tarih = Now
    'tarih = DateValue(Now)
    tarih = TimeValue(Now)
    MsgBox(tarih)
  End Sub

  Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
    Dim yazi As String
    Dim tarih As Date

    yazi = "22,10,2009"
    tarih = DateValue(yazi)
    MsgBox(tarih)
  End Sub

  Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.Click
    Dim sayi As Double = -3.2
    'MsgBox(Fix(sayi)) 'girilen ifadenin tam kısmını alır
    MsgBox(Int(sayi)) 'pozitif sayıların sadece tam kısmını alır
    'negatif sayıları ise once yuvarlar sonra tam olarak dondurur

  End Sub

  Private Sub Button7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button7.Click
    'hex() 'hexadecimal (16)lık sisteme cevirir
    MsgBox(Hex(255))
    'oct() '8lik sisteme cevirir
  End Sub
End Class