Konu 3: Gelir Hesabı Uygulaması

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim brut, saatsayisi, dersucreti, gelirvergisi, damgavergisi, kesinti, net As Single

    saatsayisi = TextBox3.Text
    dersucreti = TextBox2.Text

    brut = saatsayisi * dersucreti
    TextBox4.Text = brut

    gelirvergisi = brut * 0.16
    TextBox5.Text = gelirvergisi

    damgavergisi = brut * 0.06
    TextBox6.Text = damgavergisi

    kesinti = gelirvergisi + damgavergisi
    TextBox7.Text = kesinti

    net = brut - kesinti
    TextBox8.Text = net
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    End
  End Sub
End Class

Konu 2: Windows Formları

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Public Class Form1 'form1 sınıfının başladığını ifade eder

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    'özel yordam buton1in klik olayı gerçekleştiğinde çalışacak olan kod bloğudur
    Dim ad As String 'ad isminde string tipinde değişken oluşturur
    ad = TextBox1.Text 'ad değişkenine textbox1in text özelliğinde bulunan değeri atar
    MsgBox("merhaba " & ad & " hoşgeldin") 'kullanıcıya mesaj kutusuyla istenilen değerleri gösterir
  End Sub 'buton1in klik yordamının bittiğini ifade eder

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    Dim sayi1 As Integer
    Dim sayi2 As Integer
    sayi1 = TextBox2.Text
    sayi2 = TextBox3.Text
    Label4.Text = sayi1 + sayi2
  End Sub

  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
    Dim sayi1 As Integer
    Dim sayi2 As Integer
    sayi1 = TextBox2.Text
    sayi2 = TextBox3.Text
    Label4.Text = sayi1 - sayi2
  End Sub

  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
    Dim sayi1 As Integer
    Dim sayi2 As Integer
    sayi1 = TextBox2.Text
    sayi2 = TextBox3.Text
    Label4.Text = sayi1 / sayi2
  End Sub

  Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
    Dim sayi1 As Integer
    Dim sayi2 As Integer
    sayi1 = TextBox2.Text
    sayi2 = TextBox3.Text
    Label4.Text = sayi1 * sayi2
  End Sub
End Class 'form1 sınıfının bittiğini ifade eder

Konu 1: Konsol Uygulaması

Örnek Uygulama

Ekran Görüntüsü

Module Module1 'modülün başladığı bilgisini ifade eder

  Sub Main() 'main(ana) yordamın başladığını ifade eder
    Console.WriteLine("adınızı yazın ve enter tuşuna basın")
    'kullanıcıya mesaj vermek için writeline deyimiyle bir satır yazdırılır
    Dim ad As String
    'ad isminde string tipinde bir değişken oluşturulur
    ad = Console.ReadLine()
    'readline deyimiyle kullanıcıdan bilgi alınır ve ad değişkenine atanır
    Console.WriteLine("merhaba " & ad & " hoşgeldin")
    'alınan bilgi strin birleştirme operatörü olan & işareti ile birleştirilir ve kullanıcıya yorumlanmış halde gönderilir
    Console.ReadLine()
    'bilginin gönderilmesinden sonra programın sonlanmaması için kullanıcının bir tuşa basması beklenir

  End Sub 'yordamın bittiğini ifade eder

End Module 'modülün bittiği bilgisini ifade eder